Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2018

0

INFORMACJE O ZAJĘCIACH

Moi drodzy, ze względu na dalej utrzymującą się niską frekwencję zajęcia o godz.16.00 zostają przeniesione na godz.17.00. Zajęcia o godz. 18.00 pozostają bez zmian. Zajęcia treningowe będą prowadzone do 21.06. 2018r.