Opłaty

 

OPŁATY MIESIĘCZNE:

  1. 60 ZŁ – UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA 1 W TYGODNIU
  2. 75 ZŁ – UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA 2 W TYGODNIU
  3. 90 ZŁ – UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA 3 W TYGODNIU
  4. 110 ZŁ – MŁODSZA SEKCJA WYCZYNOWA
  5. 130 ZŁ – STARSZA SEKCJA WYCZYNOWA

RACHUNEK BANKOWY
Bank Millenium: 47 1160 2202 0000 0002 3557 8426

Bardzo prosimy o systematyczne regulowanie opłat. Klub jest stowarzyszeniem, którego głównym źródłem finansowania są składki i opłaty członkowskie. To dzięki nim możemy realizować nasze cele. Klub ponosi systematyczne miesięczne koszty działalności, które nie mogą czekać na uregulowanie w późniejszych terminach. Przypominamy, że opłaty regulujemy z góry do 10 dnia danego miesiąca – szczegółowe informacje w zakładce Opłaty. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy regularnymi wpłatami przyczyniają się do dobrego funkcjonowania Klubu